Årsmöte 2020

Månstad Fiberförening


28:e Maj 18.30 på dansbanan i Månstadparken.


Givet de förutsättningar som råder avser vi genomföra vårt årsmöte utomhus.


För att ha kontroll över antalet deltagare sker anmälan via vår Facebooksida.


Nedan kan ni ta del av dagordning för mötet, verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapporter avseende 2019


Välkomna!


Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport- 2019

Föreningens stadgar
"Fiberlån"


En överenskommelse med Sparbanken Tranemo är träffad och låneförslag finns för finansiering av sin fiberanslutning enl följande:


-Lånebeloppet Max 25 000 kr

-Amortering enligt överenskommelse

-Räntesats (motsvarande bottenlån i bostadsfastighet fn 2.44%)

-Uppläggningsavgift 0 kr

-Lånet är ett blancolån, dvs utan säkerhet

-Sedvanlig kreditprövning


All kontakt med bank ang. finansiering av sin fiberanslutning sker under egen försorg och är således ingenting som går via Fiberföreningen.