Protokoll från förrättningsmöte 2018 02 07 - Ladda ner

 

LRF Bredband till dig som bor på landsbygden - Ladda ner

 

Markupplåtelseavtal - Ladda ner

Ladda ner

 

 

 

Anvisning-Fastighetsanslutning - Ladda ner

Ladda ner

 

Protokoll årsstämma  2018- Ladda ner

 

Protokoll årsstämma 2017- Ladda ner

 

Protokoll årsstämma  2016- Ladda ner

 

 

Årsredovisning 2017 - Ladda ner

 

Årsredovisning 2016 - Ladda ner

 

Årsredovisning 2015 - Ladda ner

 

 

ÄGARBYTE

 

Ansökan om utträde

 

Ansökan om inträde i föreningen