Årsmöte 2020

Månstad Fiberförening


28:e Maj 18.30 på dansbanan i Månstadparken.


Givet de förutsättningar som råder avser vi genomföra vårt årsmöte utomhus.


För att ha kontroll över antalet deltagare sker anmälan via vår Facebooksida.


Nedan kan ni ta del av dagordning för mötet, verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapporter avseende 2019


Välkomna!


Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport- 2019

Föreningens stadgar

Protokoll från förrättningsmöte 2018 02 07 - Ladda ner

 

LRF Bredband till dig som bor på landsbygden - Ladda ner

 

Markupplåtelseavtal - Ladda ner

Ladda ner

 

 

 

Anvisning-Fastighetsanslutning - Ladda ner

Ladda ner

 

Protokoll årsstämma  2018- Ladda ner

 

Protokoll årsstämma 2017- Ladda ner

 

Protokoll årsstämma  2016- Ladda ner

 

 

Årsredovisning 2017 - Ladda ner

 

Årsredovisning 2016 - Ladda ner

 

Årsredovisning 2015 - Ladda ner

 

 

ÄGARBYTE

 

Ansökan om utträde

 

Ansökan om inträde i föreningen