Årsmöte 2020

Månstad Fiberförening


28:e Maj 18.30 på dansbanan i Månstadparken.


Givet de förutsättningar som råder avser vi genomföra vårt årsmöte utomhus.


För att ha kontroll över antalet deltagare sker anmälan via vår Facebooksida.


Nedan kan ni ta del av dagordning för mötet, verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapporter avseende 2019


Välkomna!


Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport- 2019

Föreningens stadgarFiber i Månstad - Aktuellt läge Oktober 2014 – Information från styrelsen


Nu har vi skickat in vår ansökan till Länsstyrelsen i avsikt att erhålla bidrag för byggnationen av vårt fibernät. Utöver själva ansökan har vi också skickat in samråd avseende vattenvård, fornlämningar och natura-intressen. Ansökan är väl genomarbetad och vi har högsta poäng på samtliga prioriteringar som Jordbruksverket satt upp.

Uppslutningen är rekordstor, över 90% anslutningsgrad. Detta är unikt och speglar återigen att när vi i Månstad bestämmer oss för att göra något då ställer alla upp.

Länsstyrelsen kommer inte att börja granska inkomna ansökningar om bidrag förrän tidigast i maj 2015, besked om bidrag erhålls i bästa fall maj - juni.


I och med att vi nu skickat in ansökan och denna blivit registrerad hos Länsstyrelsen får vi ett journalnummer, detta innebär att vi kan köra igång arbetena utan att våra möjligheter att erhålla bidrag påverkas. Vi kan alltså genomföra byggnationen av vårt fibernät för att sedan när/om vi erhåller bidrag reglera den slutgiltiga insatsen med våra medlemmar.


Efter att vi tagit fram en projektplan, genomfört upphandlingsförfarande enligt Jordbruksverkets regelverk, tagit in och sammanställt ett flertal offerter på de olika slags arbeten som skall genomföras har vi kommit fram till att insatsen blir 14900:- / anslutning.

Den största och den mest osäkra faktorn i vår kalkyl härrör sig till grävkostnad.

Genom att planera noga var, hur och när grävningen skall utföras finns stora pengar att spara. Om vi förbereder detta väl och är noggranna i genomförandet samt återställandet så kan budgeterad kostnad ytterligare sänkas. Här kan alla berörda vara med och påverka!


Mvh:

Styrelsen i Månstad Fiber Ekonomiska Förening