Årsmöte 2020

Månstad Fiberförening


28:e Maj 18.30 på dansbanan i Månstadparken.


Givet de förutsättningar som råder avser vi genomföra vårt årsmöte utomhus.


För att ha kontroll över antalet deltagare sker anmälan via vår Facebooksida.


Nedan kan ni ta del av dagordning för mötet, verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapporter avseende 2019


Välkomna!


Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport- 2019

Föreningens stadgar

Guider

Instruktion hur man byter namn och lösenord på sitt trådlösa nätverk.

Routern konfigureras via en webläsare, se en film här.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Söka in kanaler?


För att söka in de digitala kanalerna till en tv med inbyggd digitalbox i tv:n kan man behöva parametrarna nedan.


Startfrekvens: 366MHz

Modulation: 64QAM

Symbolrate: 6875

Nätverk: PÅ

Nätverksnummer: 41001


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------