Årsmöte Månstad Fiber!
Årsmöte torsdagen den 11 april kl 19:00 i Månstad bygdegård.


Styrelsen Månstad Fiber

---------------


Aktuellt läge i Månstad Fiber Ekonomisk Förening, hösten 2017Nätet

Är nu fullt utbyggt och klart, någon fastighet har tillkommit och kommer att installeras snarast.

De som i detta skede väljer att koppla upp sig på vårt nät betalar tills vidare samma avgift som vi andra gjort men i tillägg till detta får den nya medlemmen stå för de kostnader man drar på sig vid själva installationen, t ex blåsning av fiber, svetsning, inkoppling i nodhus mm

Under det senaste halvåret har Månstad varit drabbat av tre längre elavbrott. Det UPS system (batteri-backup) som vi har haft klarar driften i tre timmar, vid några tillfällen har detta ej varit tillräckligt utan fiber systemet har drabbats av elavbrotten. Styrelsen har därför tagit beslut att bygga ut backup:en, vilket redan har skett - idag klarar vi elavbrott upp till 16 timmar.


Statsbidraget och ev kommunbidrag

Redovisningen gentemot Jordbruksverket/länsstyrelsen fortsätter, det är ett digert arbete. I en första omgång har vi nu sökt bidrag för arbeten utförda 2014. Vi har erhållit delar av vårt bidrag i förskott, dessa pengar har utan förbehåll gått till att betala av vår skuld hos Tranemo Sparbank.

Tranemo Kommun har tagit beslut i fullmäktige att stötta fiberföreningar, i ett tidigt skede beslöts att stötta fiberföreningarna i kommunen med motsvarande 11% av det bidrag som Länsstyrelsen utbetalar. Just nu pågår en diskussion hur man kan lösa detta utan att äventyra bidragen från Länsstyrelsen, statens bidrag förutsätter nämligen att inga andra bidrag utbetalas!?

Månstad Fiber har föreslagit kommunen att bidragen till oss skall användas till elektronik som bl.a. sitter i nodhusen. Denna elektronik omfattas nämligen inte av statens bidrag. Vi avvaktar svar från Tranemo kommun.


Klarläggande

Månstadfiber Ekonomisk Förening är en ideell verksamhet som drivs av en framröstad styrelse, i denna styrelse sitter en hoper människor som alla har vanliga jobb. De insatser som görs i Månstad Fiber utförs vid sidan om ordinarie arbeten, på fritiden!

Målet med att skapa ett eget fibernätverk i Månstad är snart i hamn, vi har därmed vägarna klara för den senaste tekniken avseende kommunikation. Vi, alla medlemmar i föreningen äger detta system!

Månstad Fiber äger ett öppet fibernätverk och efterlyser leverantörer som är intresserade att skicka in sina produkter i vårt system, s.k. tjänsteleverantörer. Idag kan vi erbjuda en sådan leverantör och det är Satellithuset i Limmared (SHL), andra tjänsteleverantörer som vi varit i kontakt med har inte varit intresserade ofta med invändningen att man vill själva äga nätet. Den tjänst som SHL idag levererar in i vårt nät har ett högt teknik-innehåll, mycket hög kapacitet, god redundans (signal från flera håll) och är dessutom prisvärd!


Information från Satellithuset i Limmared

I dagarna har vi alla medlemmar i Månstad Fiber via post erhållit information från SHL. Utöver information kring snabbare fiber och bättre bildkvalité har vi också fått reda på att vi för att ta emot vissa TV kanaler måste ha en sk CA-modul i vår TV. Anledningen till detta är att vissa program-leverantörer kommer att börja distribuerar sina digitala sändningar krypterat, CA modulen krävs då för att kunna se dessa kanaler. SHL tillhandahåller utan kostnad en CA-modul per abonnemang.

CA-modulen består av ett kort som sätts i TV:ns korthållare. Vi har för avsikt att be Byansvariga hjälpa till med distributionen av dessa moduler. Ev frågor besvaras av SHL:s kundtjänst, tel 0325-660 650


Ledningsrätt

Arbetet med att ”legalisera” vårt nät har påbörjats. Det uppdrogs åt styrelsen på årsmötet i april att genomföra arbetet med ledningsrätt av vårt fibernät. Vi har besökt lantmäteriet såväl i Ulricehamn som i Alingsås. Arbetet har påbörjats och Lantmäteriet kommer att kalla till informationsmöte i Månstad Bygdegård i början av 2018


Styrelsen Månstad Fiber
----------------------------------------------------------------------------------------------Månstad 2017-04-06

Årsmöte Månstad Fiber!


Välkomna på årsmöte torsdagen den 6 april kl 19:00 i Månstad bygdegård.


Dagordningen hittar du här.


Förslag på nya stadgar finns här.
Styrelsen i Månstad FiberMånstad 2017-03-21


--------------------------------------------------------------------Aktuellt läge i Månstad Fiber, hösten 2016


Nya uppkopplingar

I skrivande stund håller vi på med att ansluta de senaste medlemmarna till Månstad Fiber, det är i området runt S Åsarps kyrka. Ås, Sjörred och Backås, totalt fem abonnenter. Dessutom har vi några nya medlemmar som vill bli anslutna och vi kommer att försöka ordna med dessa också före vintern.


Lite Fix

De Byansvariga kommer inom kort att kallas till ett möte där vi skall gå igenom hur vi skall markera upp vissa känsliga avsnitt där vår fiber går fram. Vi kommer också att gå dela ut Leca kulor som vi skall fylla våra kopplingsskåp med, detta för att skydda fibernätet från gnagare. Se bild.


 
Det finns också några förbättringar/förstärkningar av fiberdragningen som behöver utföras, detta gäller bl.a. i Gastek och Brunntorp. Asfaltering av avgrävda vägar är beställd och skulle varit utförd före semestern, vi jagar entreprenören på detta jobb!

Under hösten kommer också en besiktning av nätet att utföras, detta är något som vi önskar dels för egen del men också därför att Jordbruksverket kräver detta i samband med bidragsgranskning.


Ekonomi

Redovisningen gentemot Jordbruksverket/länsstyrelsen pågår, det är ett digert arbete. Vi har erhållit ett förskott på ungefär halva bidrags-summan. Alla pengar som kommer in går oavkortat till amorteringar av våra lån hos Tranemo Sparbank.

Tranemo Kommun har tagit beslut i fullmäktige att stötta fiberföreningar, i ett tidigt skede beslöts att fiberföreningarna i kommunen skulle ersättas med motsvarande 11% av det bidrag som Länsstyrelsen utbetalar. Det pågår en diskussion hur man kan lösa detta utan att äventyra bidragen från Länsstyrelsen, statens bidrag förutsätter nämligen att inga andra bidrag utbetalas.

Månstad Fiber har föreslagit kommunen att bidragen till oss skall användas till elektronik som bl.a. sitter i nodhusen. Denna elektronik omfattas nämligen inte av statens bidrag. Vi avvaktar svar från Tranemo kommun.Klarläggande

Månstad Fiber Ekonomisk Förening är en ideell verksamhet som drivs av en framröstad styrelse, i denna styrelse sitter en hoper människor som alla har vanliga jobb. De insatser som görs i Månstad Fiber utförs vid sidan om ordinarie arbeten, på fritiden!

Målet med att skapa ett eget fibernätverk i Månstad är snart i hamn, vi har därmed vägarna klara för den senaste tekniken avseende kommunikation. Vi, alla medlemmar i föreningen äger detta system.


Tjänsteleverantörer

Månstad Fiber driver ett öppet fibernätverk och efterlyser leverantörer som är intresserade att skicka in sina produkter i vårt system, s.k. tjänsteleverantörer. Idag kan vi erbjuda en sådan leverantör och det är Satellithuset i Limmared, andra tjänsteleverantörer som varit i kontakt med oss har backat då de ej får äga nätet (det gör vi) eller det har visat sig vara för dyra med sina tjänster.

Den tjänst som SHL idag levererar in i vårt nät har ett högt teknik-innehåll, mycket hög kapacitet, god redundans (signal från flera håll) och är prisvärd!


Service

Skulle Du som medlem ha något bekymmer eller vilja fråga något kring Din uppkoppling skall Du i första hand kontakta Satellithuset på telefon 0325-660650 eller via mail på info@shlab.se

Behöver Du support kring Din dator eller TV rekommenderar vi att Du kontaktar Limmareds Radio & Data AB på telefon 0325-660660 eller via mail på info@limmared.nuMed vänlig hälsning/ Styrelsen i Månstad Fiber

Månstad 2016-04-04

Årsmöte Månstad Fiber!


Välkomna på årsmöte torsdagen den 14 april i Månstad bygdegård.


Dagordningen hittar du här.


Styrelsen i Månstad Fiber----------Månstad 2016-01-18

Information från Månstad Fiber!


I samband med årsskifte är det ju brukligt att se tillbaka och sammanfatta det gångna året och när det gäller utbyggnaden av fiber i Månstad med omnejd så har det varit 2015 som det hände grejor.


Vi började ju med grävningar i november 2014 och tack vare en gynnsam vinter kunde vi hålla tempo och köra på så att den största delen av stamfiberns slangar var nedlagda innan sommaren 2015. Blåsning av fiber och svetsning samt uppkopplingar i nodhus har tagit sin tid men efterhand har vi kunnat koppla upp abonnent efter abonnent. I skrivande stund har vi drygt 200 medlemmar uppkopplade, det kvarstår ett fåtal att koppla in bl.a. i Annelund och Gastek men de är på gång.

 

Det har dessutom tillkommit några nya medlemmar i Åsarp/Ås/Sjörred som vi hoppas kunna koppla in under våren.

Igångsättningen har för de flesta fungerat bra, några har dock haft bekymmer med den trådlösa uppkopplingen i sina hus. När det gäller denna så finns det en del inställningar som Ni kan få hjälp med via Satellithuset i Limmared, ofta kan de justera Din uppkoppling fjärrstyrt från sina datorer på kundsupporten. Det har också varit några återkommande driftsstörningar, exempelvis på lördagar vid 18-tiden samt en viss seghet på nätet vissa kvällar. Båda dessa brister är nu lokaliserade och kommer att åtgärdas inom kort. Har Ni frågor kring Er internet-uppkoppling eller TV-signal kontakta SHL.


Fiberföreningen har efterhand börjat skicka ut fakturor på våra uppkopplingar, de priser och avgifter som gäller tills vidare är:


•Abonnemang helår, internet och basutbud TV   340:-/månad


•Sommar-abonnemang, 1 April – 30 September   415:-/månad


•Medlemsavgift (2016) 500:-


I avgifterna ingår både kostnader för nätet och kostnader för tjänsterna som Satellithuset förmedlar. En del av avgiften är till för att täcka avskrivningar och räntor och ska på sikt medföra att föreningen går med en liten vinst och kan bygga upp ett kapital för återinvesteringar eller eventuell återbetalning av en del av insatskapitalet. För att minimera insatsen av ideellt arbete, det har blivit jättemånga timmar, är vår avsikt att under 2016 överlåta faktureringsarbetet på extern leverantör t ex Satellithuset.


De medlemmar som valt att inte koppla upp sig utan bara dragit fram fiber till sina hus dvs har passiva abonnemang samt de som önskar sommar-abonnemang, v.v. meddela Annelie detta på mail gastek.annelie@gmail.com


Den senaste informationen från Jordbruksverket är att man i mars månad kommer att börja hanteringen av bidragsansökningarna. Månstad Fiber har en god dialog med Länsstyrelsen i Västra Götaland vilken är den myndighet som administrerar bidragen och vår uppfattning är fortsatt att vi ”ligger bra till” Månstad Fiber har högsta ranking på de specifika urvalskriterier som reglerar bidragen och vi ligger högt upp i högen då vi var tidiga med vår ansökan.


Månstad Fiber har också tillskrivit Tranemo Kommun i avsikt att erhålla bidrag från dem.


Vi önskar alla våra medlemmar ett Gott Nytt År och ser fram emot att träffa Er alla på årsmötet i April
Styrelsen i Månstad Fiber


----------Information från möte med Satellithuset.(2015-09-25)

Claes,Lars och Anders hade ett möte med Satellithuset och gick igenom lite punkter, vi pratade bland annat om problemen som upplevs med routern,tydligen kan det vara så att inställningarna i routern inte stämmer i vissa miljöer. Har ni problem så ring till Satellithuset(Mån-Fre.) så kan dom ändra dessa inställningar åt er.

Vid övriga problem är det som vanligt: starta om båda "burkarna" hjälper inte detta så ring Satellithuset och felanmäl.


Det ingår support i Satellithusets tjänster och det är viktigt att dom får in felanmälningar för att kunna lokalisera ev. fel i nätet.


Vi gav även Satellithuset förslaget att starta en informationskanal på Facebook där dom kan ge alla sina kunder information om driftsstörningar på ett smidigt sätt.


Claes Vestergaard, Månstad fiber


----------


Information från Månstad Fiberförening September/Oktober 2015


Det går från klarhet till klarhet avseende vår fiberutbyggnad men vi måste vara lite tålmodiga under byggperioden. Grabbarna far fram och tillbaka, svetsar, mäter och testar. Under denna period kommer vi då och då att drabbas av bortfall i nätet.

SHL tillsammans med Ingemar och Christopher m fl. gör ett fantastiskt arbete!

Vid eventuella problem skall vi i första hand kontakta Satellithuset i Limmared, de kan Du nå på telefon 0325-666 650 vardagar 09.00-17.00 lunchstängt 12-13


Inkopplingen av boxarna hemma sker fortlöpande, det är inte svårt men kräver en del handpåläggning. En instruktionsfilm finns upplagd på www.manstadfiber.se

Ingemar och Christopher har hjälpt till med detta och kommer fortsatt att vara behjälpliga tillsammans med några fler gubbar/gummor i en ”teknik-support”, mer information kring detta kommer i samband med installationen hemma hos Dig.


I samband med installationen mäter vi upp hastigheten på nätet, helt klart är att det är stor skillnad om man kör via kabel eller via WiFi. Farten i kabeln skall vara över 100 Mbit/sek men när man sedan skickar ut detta trådlöst dämpas farten betydligt beroende på miljön, avstånd till routern mm. Vi har en dialog med Satellithuset och vi kommer återkomma kring detta på vår hemsida med tips och trix kring hur vi kan optimera kvalitén på vår fiberanslutning.


Claes och undertecknad deltog i Västra Götalandsregionens bredbandskonferens på Svenska mässan i Göteborg söndagen den 13:e september. Vi kan konstatera att vi i Månstad ligger väl framme, att vi gjorde rätt när vi körde igång vår byggnation och att vi driver projektet på ett riktigt sätt. Bidragsansökningarna hos länsstyrelsen kommer att börja behandlas 30/11 i år och de första utbetalningarna sker hösten 2016. 


Önskar än en gång uppmana till en viss tålmodighet från alla användare under den igångsättningsperiod som vi nu befinner oss i.


Lars Gustafson, Månstad Fiber----------


Information från Månstad Fiberförening Augusti 2015


I skrivande stund, fredag 7/8, är i stort sett all fiber blåst i hela vårt område. Blåsningen har med några få undantag gått helt utan problem, bra blåst Satellithuset och bra grävt Källhults entreprenad!

De kommande veckorna svetsas fiber både i knutpunkter och hemma i våra skåp. Nodhus1 vid lekplatsen är helt inkopplat och klart medan utrustningen i Nodhus2 nere i Kindsboda är under installation.


Vi har kopplat upp drygt 30 st användare i Slumsvik och Korrebo som nu kör både bredband och TV. Utfallet på dessa användare är positivt med ca 100 Mbit/sek.


Inkopplingen av boxarna hemma är inte svårt men kräver en del handpåläggning. Ingemar och Christopher har hjälpt till med detta och kommer fortsatt att vara behjälpliga tillsammans med några fler gubbar/gummor i en ”teknik-support”, mer information kring detta kommer i samband med installationen hemma hos Dig.


Följande tidplan på när vi blir uppkopplade är preliminär och hänger på hur vädret blir de kommande veckorna, om alla boxar är uppsatta på våra hus och leveranser på teknik från Satellithusets underleverantörer. Vi i styrelsen tror stenhårt på denna tidplan men vill Du vara helt säker på att inte vara utan Ditt bredband och TV råder vi Dig att inte säga upp nuvarande abonnemang innan just Din fiber är igång.


Preliminär tidplan på uppkopplat bredband med TV:


Slumsvik o Korrebo15 September

City15 September

Åsarp15 September

Bruntorp/Björdal/Sibbarp15 Oktober

Kindsboda15 Oktober

Rösered15 Oktober

Gastek/Gästarp31 Oktober

Bystad31 Oktober


I samband med att Du blir uppkopplad kommer vi också att börja fakturera avgifter,

varje anslutning betalar för bredband och TV anslutning 340:- /månad


Bredbandet har en hastighet på 100 Mb/sek både upp och ner, basutbudet som ingår i TV anslutningen består av 14 kanaler. För att få ytterligare information kring TV-utbudet hänvisar vi till Satellithusets hemsida www.limmared.com


För Dig som önskar uppkoppling av fast telefon sker detta via IP-telefoni över internet, flera alternativ finns tillgängliga från 29:- /månad och Du behåller Ditt ordinarie/gamla telefonnummer. Mer information finns här.


Styrelsen Månstad Fiber
----------Information från Månstad Fiberförening Juni/Juli 2015


Full fart på blåsning och svetsning av fiber, stora delar av Månstad Fiberförenings område är nu helt klart för att köra igång. I skrivande stund har vi blåst stamfiber i Slumsvik, Korrebo, Åsarp, City, Brunntorp och ner till Torp. I huvuddelen av dessa områden har vi också blåst och svetsat in till fastigheterna.


Vi har som tidigare meddelats valt att vara vår egen kommunikationsoperatör, vi har nu också beslutat att gå vidare med Satellithuset i Limmared som tjänsteleverantör. Satellithuset har presenterat ett upplägg som både tekniskt och kostnadsmässigt är mycket tilltalande. Att det dessutom är en lokal aktör är bra för Månstad Fiber.

Styrelsen har tagit beslut om att föreningen själva kommer att införskaffa och äga all elektronik, både den som sitter ute i Nodhusen samt den som sitter inne i våra hus. Detta innebär större kostnader initialt men billigare löpande kostnader. I den kalkyl som ligger till grund för våra månatliga kostnader har vi en avskrivning på elektronik på 5 år och på nätet på 33 år


Då vi är inne i slutfasen av byggnationen och vi hoppas och tror att inga oförutsedda händelser skall dyka upp kan vi nu också presentera de månadsavgifter som gäller för våra medlemmar.

Varje anslutning betalar för bredband och TV anslutning 340:-/månad

+ telefon-anslutning (för de som så önskar)  40:-/månad

Bredbandet har en hastighet på 100 Mb/sek både upp och ner, basutbudet som ingår i TV anslutningen består av 14 kanaler. För att få ytterligare information hänvisar vi till www.limmared.com


Målsättningen är att alla våra medlemmar skall vara uppkopplade under hösten!Styrelsen Månstad Fiber


----------


Aktuellt läge i Månstad Fiberförening mitten av Maj 2015


All grävning av stamfibernätet är nu klar.

I skrivande stund har vi blåst 8 km stamfiber och 10 km fastighetsfiber, detta har skett i Korrebo och Slumsvik. Blåsning har hittills skett utan några som helst stopp, vi håller alla tummar att det fortsätter så.

Tryckningar under vägar och en del stenmurar pågår för fullt, för närvarande i City och därefter följer vi vägen ner mot Rv27.

Målsättningen är fortsatt att vi kan börja ljussätta vårt nät by-vis under maj-juni!

Efter möte med Länsstyrelsen i Västra Götaland fattade styrelsen beslut att vara sin egen KO, Kommunikationsoperatör. Detta innebär att Månstad Fiber fullt ut ansvarar för vårt eget fiber-nätverk dvs att vi tillser att utsättning, felsökning, grävning och svetsning i förekommande fall utförs. Att vårt fiber-nätverk fungerar!

Styrelsen har också inlett förhandlingar med TjänsteOperatörer, TO. Det är alltså företag som levererar bredband, telefoni och TV-kanaler. Vi kommer att kalla till stormöte så fort vi har något smakfullt att presentera för alla medlemmar.


Viktiga saker att fixa under Maj månad:

•Få upp lådan på väggen så att vi kan blåsa fiber hela vägen till Dig

•Återställning vid undergångar

•Bortplockning av uppgrävda stenar, tomma trummor, slangbitar mm


Att vi gör detta med egna medel och ideella insatser innebär stora besparingar för alla oss medlemmar i Månstads Fiberförening.Med vänlig hälsning

Lars Gustafson, ordf. Månstad Fiber


----------


Aktuellt läge i Månstad Fiberförening April 2015


Den 2:a April avslutade vi grävningarna och nedläggningen av ”stamfiberrör” i Månstad Fibers område. Det som nu återstår är några längre grävningar till ett antal enskilda medlemmar.


Tack vare den gynnsamma vintern, de byansvarigas engagemang och en duktig entreprenör kan vi konstatera att kostnaderna så här långt ligger under vår budget. Dock är det viktigt att vi nu allesammans gör en bra spurt och ser till att få upp våra lådor på våra hus, att samtliga lösa ändar sammanfogas och marker återställs.

.

Tryckningar under vägar och en del stenmurar kommer att påbörjas v 15 och så fort detta är gjort behöver vi lägga igen och återställa dessa områden.

Bönderna är snart igång med vårbruket och då är det viktigt att vi är ur vägen!

Målsättningen är att vi kommer igång med blåsning av fiber under April månad och att vi kan börja ljussätta vårt nät byvis under Maj-Juni.


Viktiga saker att fixa under April:

•Få upp lådan på väggen så att vi kan blåsa fiber hela vägen till Dig!

  (Instruktioner om grävning och montering finner Du HÄR!)

•Återställning vid undergångar.

•Bortplockning av uppgrävda stenar, tomma trummor, slangbitar mm.


Att vi gör detta med egna medel och ideella insatser innebär stora besparingar för alla oss medlemmar i Månstads Fiberförening.
Alla är välkomna på Årsmöte i Månstad Fiber ekonomisk förening, måndagen den 27:e April klockan 19.00 i Bygdegården.Med vänlig hälsning

Lars Gustafson, ordf Månstad Fiber


----------ÅRSMÖTE

Månstad Fiberförening


27:e april kl. 19.00 i Bygdegården


Alla är välkomna!

Medlemmar och intresserade----------


Aktuellt läge i Månstad Fiberförening Feb. 2015


Den 17:e februari avslutade vi grävningarna och nedläggningen av ”stamfiberrör” i Åsarp.

Vi har nu grävt ner stamrör i Slumsvik, Korrebo, City, Brunntorp, Björdal, Torp, Sibbarp, Kindsboda vänt upp mot Rösered och tillbaka till Brunntorp. Därefter tog vi nya tag i Korrebo mot Ladugården och bort till kraftstationen i Åsarp.

Detta innebär att stamfibernätet norr om Rv27 är klart, vi går nu vidare söder om 27:an. Det innebär passage av riksvägen vidare mot Boda, Gastek upp mot Källhult och sedan ner till Bystad


Vi har sedan den 10 november fram till den 17 februari grävt ner ca 45000 av totalt 55000 meter, går det lika bra söder om 27:an som de nu genomförda områdena kommer stamrören att vara nedgrävda i hela vårt upptagningsområde i mitten av mars.


Vi följer varje månad upp våra kostnader och stämmer av mot vår budget, hittills följer vi vår plan ganska väl. Vi är även medvetna om att vi har en del återstående arbeten med att rätta till och återställa i en del områden, detta kräver en del investeringar i material och arbetstimmar. Som alltid är det viktigt med ideella insatser för att hålla ner kostnaden. De Byansvariga har tillsammans med andra frivilliga gjort fantastiska insatser bl.a. med bortkörning av alla stenar som grävts fram samt återställning och utjämning av ytor. Detta kommer vi att prioritera kommande period för att helst vara avklarat innan våren sätter ordentlig fart.

Att vi gör detta med egna medel och ideella insatser innebär väldigt stora besparingar för alla oss medlemmar i föreningen


Har Du några grejor, åtgärder som Du ser i Ditt område som bör fixas till, kontakta Din Byansvarige!

 

Styrelsen har haft diskussion med eventuell kommunikationsleverantör samt börjat titta på utbudet av tjänsteleverantörer. Det händer väldigt mycket på dessa områden, bl.a kan nämnas att den tänkta lösningen som vi hade för ett års sedan nu inte längre är tillgänglig då denna leverantör nu är uppköpt av Telia. Som i så många branscher kan man konstatera att aktörerna blir färre men ”värre”


I senare delen av mars månad kommer tryckningar under vägar att genomföras, detta arbete beräknas ta ca 1 vecka i anspråk. Vi kommer också att uppföra ett nodhus på ”Nordqvistas” nere vid Kindsboda och i början av april kommer de första fiber-blåsningarna i våra nedlagda rör att påbörjas.


Med vänlig hälsning Lars Gustafson, ordf Månstad Fiber

----------


Möte med Byansvariga i Månstad Fiber ekonomiska förening!Var?   Hos Claes Vestergaard i Kindsboda

När?  Lördagen den 7:e mars, kl 10.00

Hur?   Se nedan
•Kort redogörelse för aktuellt läge i Månstad Fiber


•Hur ser det ut i respektive by


•Hur löser vi kvarstående arbeten


•Korv med bröd!


•Övriga frågor


Välkomna!Styrelsen Månstad Fiber----------
Fakta kring Månstad Fiber


•Månstad Fiber Ekonomisk Förening har varit verksam sedan 2013

•Månstads församling utgör det huvudsakliga utbredningsområdet

•Vi har lokaliserat drygt 200 tänkbara anslutningar

•Anslutningsgraden ligger på över 90%


Ansökan om bidrag från Länsstyrelsen/Jordbruksverket är inlämnad.

Månstad Fiber ligger bland de första 10 inlämnade ansökningarna och har högsta möjliga poäng i Länsstyrelsens bedömningsmall. Pengarna i Västra Götalandsregionen väntas räcka till 150 – 200 föreningar.

Mot bakgrund av ovanstående har medlemmarna i Månstads Fiber vid ett stormöte som avhölls den 21:a oktober enhälligt uppdragit åt styrelsen att börja gräva ner fiber i Månstad. Alternativet hade varit att avvakta besked kring bidrag från Länsstyrelsen, detta besked är utlovat till maj månad 2015.

Igångsättningen av arbetena äventyrar inte föreningens möjligheter att få bidrag, kraven från Länsstyrelsen är att man har ansökt och erhållit ett journalnummer på sin ansökan. Mycket arbete är nedlagt på ansökan med bl.a. samråd avseende natura-intressen, vatten och inte minst fornlämningar vilket det kryllar av i Månstad.

 

En stor anledning till Månstad Fibers höga anslutningsgrad och smidiga/snabba framfart är att man från början delat in det totala upptagningsområdet i mindre områden och där utsett lokala ambassadörer. Dessa s.k. Byansvariga har sedan tagit kontakterna med de hushåll, verksamheter som funnits inom den Byansvariges område för att hitta bästa lösningarna för varje anslutning. De Byansvariga har också tillsammans med resp. markägare i detalj planerat var det är lämpligt att gå fram med fibern. Månstad Fiber är uppdelat i 12 byar och har totalt ett 20-tal ambassadörer.

 

Efter att vi tagit fram en projektplan, genomfört upphandlingsförfarande enligt Jordbruksverkets regelverk, tagit in och sammanställt ett flertal offerter på de olika slags arbeten som skall genomföras har Månstad Fiber tilldelat Källhults Entreprenad schakt och gräventreprenaden samt satellithuset i Limmared Fiberblåsningen. Lokala entreprenörer med god lokalkännedom.

Projektet startade den 10:e november och är beräknat vara klart sommaren/hösten 2015Lars Gustafson

Ordförande Månstad Fiber Ekonomisk Förening


 
Fiberplöjning!

----------Byamöte


Grävningen för vårt fibernät har kommit igång på allvar som säker de flesta av Er märkt!

Det är till 141218 grävt ca 15 km och Slumsvik samt Korrebo är nu slangen nedgrävd och klar. Näst på tur är nu Byarna "City" & "Bruntorp".

Detta föranledde dagens "byamöte" i bygdegården som hade syftet att informera om hur grävning i egen trädgård kommer gå till (se även anvisningar här!), samt att dela ut boxen som monteras på vägg för fiberanslutning!Mvh Styrelsen----------


Nu kör vi!


Direktrapport från Månstadsfibers stormöte:


Med alternativen:

1- Vi börjar gräva nu i höst 2014

2- Vi väntar till sommar/höst 2015 


Så rådde det inte några som helst tvivel om att alternativ 1 var det som gällde, då detsamma erhöll 105 röster av stormötets röstlängd om 105 röster!


Håll utkik på hemsidan efter fortlöpande information!----------


Se hit!


Tisdagen den 21:a oktober kl 19.00 i Månstads Bygdegård kallar styrelsen för Månstad Fiber till stormöte.

 

Alla är välkomna både medlemmar och intresserade!


Mötet har till syfte att informera om det aktuella läget i fiberprojektet samt med målsättning att erhålla medlemmarnas godkännande att köra igång med Fiber i Månstad.


Dagordning

Information kring aktuellt läge

Presentation av ansökan till Länsstyrelsen

Tidplan

Beslut


Väl mött till detta möte, vi önskar en kvalificerad majoritet för att dra igång projektet i detta läge. Detta låter sig inte genomföras utan en mangrann uppslutning på vårt stormöte!


Välkomna!

Önskar styrelsen i Månstad Fiber Ekonomiska Förening
----------En överenskommelse med  Sparbanken Tranemo är träffad och låneförslag finns för finansiering av sin fiberanslutning enl följande:


"Fiberlån"

 

-Lånebeloppet Max 25 000 kr

-Amortering enligt överenskommelse

-Räntesats (motsvarande bottenlån i bostadsfastighet fn 2.44%)

-Uppläggningsavgift 0 kr

-Lånet är ett blancolån, dvs utan säkerhet

-Sedvanlig kreditprövning


All kontakt med bank ang. finansiering av sin fiberanslutning sker under egen försorg och är således ingenting som går via Fiberföreningen


----------
Inventeringen av fornminnen utmed tänkt sträckning är nu genomförd och en utstakning av sträckningen är påbörjad i slumsvik!


----------


Vi har delat in fiberdragningen i Månstad i mindre avsnitt efter principen en by i taget:


Gastek,

Kindsboda

Sibbarp

Torp/Björdal

Rörsbacken-Bruntorp

Lilla Månstad, City och Lugnet

Slumsvik

Bredared-Korrebo

Bystad-Slätte, Gästarp-Slätte

Rösered

 

Det har utsetts en eller flera ansvariga per by, detta har gjorts därför att vi skall kunna påverka sträckningen och att vi lokalt skall kunna ”snacka ihop” oss.

Denna insats är mycket viktig för projektet då grävkostnaden är den enskilt största kostnaden vi har. Grävning och tomrör m m, det som kallas kanalisation, motsvarar ca 75 % av total investering.

En god planering med hänsyn tagna till lokala önskemål från medlemmar, icke medlemmar och markägare sparar mycket tid och pengar.


                                                               ----------

             

Vecka 27 kommer en inventering av alla fornlämningar

att utföras.

Det kommer röra sig representanter för

Fiberföreningen i vårt område, dessa representanter

kommer vara utrustade med reflexväst.                                                               ----------