Årsmöte 2020

Månstad Fiberförening


28:e Maj 18.30 på dansbanan i Månstadparken.


Givet de förutsättningar som råder avser vi genomföra vårt årsmöte utomhus.


För att ha kontroll över antalet deltagare sker anmälan via vår Facebooksida.


Nedan kan ni ta del av dagordning för mötet, verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapporter avseende 2019


Välkomna!


Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport- 2019

Föreningens stadgarTjänsteleverantörer sökes!
Månstadfiber vill ha ett öppet nät med så stort utbud som möjligt, vi söker därför efter fler tjänsteleverantörer.


Vill ert företag leverera tjänster till oss så kontakta Ordförande:. 

Lars Gustafson

Sibbarps Gård

 

lars@lystra.eu

Mob.nr: 0730-881 100